Beleidsplan

 1. Naam van de Instelling: Stichting Hart voor (huis)dieren (KvK: 93275625)
 2. Doelstelling: Stichting Hart voor (huis)dieren streeft ernaar om het welzijn van huisdieren te bevorderen door het verstrekken van diervoeders aan mensen die financiële moeilijkheden ondervinden bij het verzorgen van hun geliefde metgezellen. Daarnaast heeft de stichting als doel om alle acties te ondernemen die bijdragen aan dit hoofddoel, inclusief maar niet beperkt tot bewustwordingscampagnes over dierenwelzijn, het verstrekken van educatieve materialen over dierenverzorging en het organiseren van evenementen gericht op het ondersteunen van huisdieren en hun eigenaren. De stichting zal zich voornamelijk richten op het verzamelen en verdelen van diervoeders voor honden, katten, knaagdieren en vogels.
 1. Activiteiten: Stichting Hart voor (huis)dieren zal haar activiteiten zorgvuldig ontwikkelen en implementeren om een tastbare positieve impact te hebben op huisdieren en hun eigenaren in Apeldoorn en omliggende gebieden. Deze activiteiten omvatten onder meer:
 • Het organiseren van voedselinzamelingsacties via braderieën, sociale mediacampagnes en samenwerkingen met dierenwinkels en dierenartsen.
 • Het verstrekken van diervoeders aan gezinnen en individuen die moeite hebben om hun huisdieren van voedsel te voorzien.
 • Het bieden van educatieve programma's en workshops over dierenverzorging en het belang van een gebalanceerde voeding voor huisdieren.
 1. Doelgroep: Onze primaire doelgroep bestaat uit mensen in financiële nood die huisdieren hebben en die buiten de reguliere gemeente- en belastingtoeslagen vallen. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die te maken hebben met werkloosheid, financiële instabiliteit of andere uitdagingen die het moeilijk maken om de basisbehoeften van hun huisdieren te voorzien.
 2. Samenwerkingen: Stichting Hart voor (huis)dieren gelooft in de kracht van samenwerking en zal nauw samenwerken met andere relevante organisaties en belanghebbenden om haar doelstellingen te bereiken. Dit omvat samenwerkingen met dierenartsen, trimsalons, voedingsdeskundigen voor dieren, lokale overheden, voedselbanken en andere non-profitorganisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn. Door middel van deze samenwerkingen streven we naar een efficiënter gebruik van middelen en een grotere impact op onze doelgroep.
 3. Financiën: Stichting Hart voor (huis)dieren streeft naar een gezonde financiële basis om haar activiteiten te ondersteunen. We zullen financiële middelen zorgvuldig beheren en transparant rapporteren over onze inkomsten en uitgaven. De door de accountant opgemaakte jaarrekening zal worden gepubliceerd op onze website. Onze inkomsten zullen voornamelijk bestaan uit donaties van particulieren en bedrijven, subsidies van overheids- en particuliere instanties, en fondsenwervende evenementen zoals sponsoracties.
 4. Bestuur: Het bestuur van Stichting Hart voor (huis)dieren bestaat uit een toegewijd team van gekwalificeerde individuen met diverse achtergronden en expertisegebieden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van strategieën, het nemen van beslissingen en het waarborgen van de integriteit en effectiviteit van de organisatie. Het bestuur zal regelmatig vergaderen om de voortgang te bespreken, beleidsbeslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat de organisatie haar missie blijft vervullen.
 5. Communicatie: Transparante communicatie is essentieel voor Stichting Hart voor (huis)dieren om het vertrouwen en de steun van belanghebbenden te behouden. We zullen regelmatig communiceren over onze activiteiten, resultaten en financiën via verschillende kanalen, waaronder onze website, sociale media-platforms, nieuwsbrieven, persberichten en jaarverslagen. We moedigen ook feedback en suggesties aan van belanghebbenden om onze communicatie en dienstverlening te verbeteren.
 6. Kwaliteitsborging: Stichting Hart voor (huis)dieren streeft naar continue verbetering van haar activiteiten en diensten door middel van evaluatie, feedback en kwaliteitsborgingssystemen. We zullen regelmatig de effectiviteit en efficiëntie van onze programma's evalueren, de tevredenheid van onze doelgroep meten en waar nodig aanpassingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de behoeften van onze doelgroep en onze impact maximaliseren.
 7. Toekomstplannen: In de toekomst zal Stichting Hart voor (huis)dieren blijven streven naar groei, innovatie en impact. We zullen ons blijven inzetten om ons bereik te vergroten, onze programma's uit te breiden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om het welzijn van huisdieren en hun eigenaren te ondersteunen. We zullen blijven zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden en financieringsmogelijkheden om onze missie te versterken en een blijvende positieve verandering in de samenleving teweeg te brengen.

Dit beleidsplan is opgesteld met het oog op transparantie, integriteit en verantwoording, en we staan open voor vragen, feedback en verdere informatie indien nodig.

Opgemaakt te Apeldoorn, op 16 april 2024.